Privacy policy

CWi AS tar personvernet ditt alvorlig. Dette er en personvernerklæring basert på en mal som Datatilsynet har på sine sider.

Behandlingsansvarlig Daglig leder er ansvarlig for behandling av alle personopplysninger som registreres av selskapet.

Formålet ved innsamlingen For å kunne sende informasjon til kunder, samt informere om våre tjenester.

Rettslig grunnlag – Personopplysningsloven.

Hvilke personopplysninger behandles Navn, adresse, e-postadresse, firmanavn, org. nr for kunderegister og med tillegg av omsetningstall og resultat tall for siste regnskapsår for prospekt-/leadslister. I tillegg lagres ønskede produkter/tjenester og detaljer rundt dem, samt opplysninger om kommunikasjon med kunden knyttet til kundeservice, rådgivning og hjelp.

Hvor hentes opplysningene fra Det samles inn navn/e-postadresser i ulike kampanjer for registrering i nevnte lister, samt fra kommunikasjon med kunder over telefon og e-post.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? Det er frivillig å gi fra seg opplysningene.

Utleveres opplysningene til tredjeparter? Ingen opplysninger sendes eller selges videre til tredjepart. Involveres andre i leveranser, vil du blir forhånds forespurt.

Hvordan slettes og arkivers opplysningene? Opplysningene oppbevares i

  1. Office 365 sine nettjenester
  2. Hubspot
  3. Nexudus
  4. Mailchimp Disse kan slettes eller endres på forespørsel direkte til oss på [email protected]

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder? Som norsk firma forholder vi oss i CWi AS til norsk lov, også Personopplysningsloven.

Hvordan sikres opplysningene? Pc og nettverk er sikret gjennom innlogging med passord.

Kontaktinformasjon Ved spørsmål om sletting eller andre spørsmål om hva som blir registrert og lagret om den enkelte kunde, send en e-post til: [email protected]